Hur många olika raser kan spelarna att spela som?

Jotunheim innehåller i första utgåvan 3 spelarraser:

  • Människa
  • Llygod
  • Golem

Dessa kombineras med en uppsjö av olika yrken, och ett ursprung, som direkt påverkar karaktären och dess plats i världen.