Att spela Jotunheim


Världen i ”Jotunheim” är fylld till brädden av äventyr som bara väntar på att upplevas. Men för den vana rollspelaren kan Jotunheim skilja sig något mot ett vanligt rollspel. För den oinvigde kan tröskeln vara lägre, reglerna lättare och äventyret närmare och mer lättillgängligt. Reglerna kan vara skalbara till att passa även de yngre äventyrarna. För spelledaren sätts däremot kanske något större krav än vanligt. Exempelvis kommer spelarna aldrig att referera till sin karaktärs egenskaper eller förmågor, utan berättar vad de (i rollen som sin karaktär) vill göra och det är sedan upp till spelledaren att applicera nödvändiga egenskaper, tärningsslag eller dylikt.

Jotunheim är ett spel som inte är tänkt att kännas som ett regelstyrt klassiskt spel – det skall kännas som en berättelse, som en saga – som spelaren självklart är med och både upplever och utformar. Det är tänkt att vara en stor, öppen värld med en levande historia med lika delar fantastiska varelser och karaktärer mixat med en stor dos igenkänningsfaktor.

Varje karaktär som spelar har en rad egenskaper, förmågor och kunskaper. Dessa kan ibland vara sekundära till berättelsen. Reglerna är ett verktyg för spelledaren att användas, och ibland brytas.

Likt klassiska rollspel finns ett karaktärsblad, eller karaktärskort, men i Jotunheim vill vi föra det som händer vid bordet närmare det som händer i världen. Karaktärsbladet är därför både enklare men även på sitt sätt också djupare. Det är också designat som en identitetshandling för att knyta an till den värld spelaren kommer att befinna sig i. Pengar, utrustning, saker och rekvisita är därför ofta fysiska objekt som spelaren kan känna, klämma och titta på och inte helt beroende av spelledarens berättarförmåga.


Utöver det som följer med i spelet kommer en hemsida att erbjuda tonvis med nedladdningar för den ambitiösa spelledaren att själv skriva ut. Allt från brev till tidningar, formulär från stadens byråkratiska värld, kartor, anteckningar och mycket mer! Detta extra material tänker vi erbjuda gratis till alla som köpt spelet.

Första utgåvan av Jotunheim, själva basspelet, innehåller allt som krävs för att äventyra i den nya världen och detaljerad information om Hafnajör, kontinentens första och största stad. Regelboken innehåller tre stora uppdrag med flera timmars speltid vardera och en rad mindre uppdrag för spelledaren att nyttja. Till det finns gott om material och bakgrund för att skapa sina egna äventyr i och omkring staden.