Är Jotunheim ett brädspel eller ett rollspel?

Beroende på spelargruppens engagemang kan Jotunheim antingen spelas på ett sätt som påminner om ett brädspel med kraftiga rollspelsinslag. Det går också att spela som ett rollspel med brädspelsinslag.

Standardutförandet av Jotunheim är en interaktiv mix där spelandet är ett rollspel med fysiska världsbyggande element för att förhöja spelupplevelsen.

Det är svårt att spela igenom ett mordmysterium utan att spelarna själva får läsa igenom brev, testamenten, meddelanden och andra dokument.

Det är också svårt att låta spelarna lista ut att Stadsbibliotekets loggbok är förfalskad utan att de får titta i den. Speciellt då Jotunheim vill undvika onödiga tärningsslag, så det kommer inte att vara ”jag söker efter fel i loggboken med perception 7!” – ”Du hittar ett fel, det är nämligen så att…”, utan spelledaren presenterar helt sonika (i ett sånt fall) ett utskrivet blad för spelaren att själv granska.

Det blir också klurigt för spelarna att tolka en handgjord, delvis felaktig, karta som de köpt av den blinda gruvarbetaren – om endast spelledaren beskriver den.

Självklart finns tärningsslagen ändå kvar, men de används oftare då de bara verkligen behövs.

Hafnajör är isolerad från omvärlden? Är storyn inspirerad av Covid-19?

Nej.

Hafnajörs isolering från omvärlden var ett centralt story-element som tillkom under 2018-2019. Att staden är isolerad från omvärlden har stark anknytning till hur folket i Jötunheimur hanterar livet, varandra och omvärlden.

Folk från andra delar av världen har fastnat i staden då den isolerades men det handlar med om en påtvingad smältdegel snarare än en karantän. Detta tillåter oss att presentera ett slags mikrokosmos av kulturer, religioner, folkslag, länder, nationaliteter, intressen och raser.

Om jag backar den framtida Kickstartern, när får jag spelet?

Om Kickstarterkampanjen lyckas kommer spelet omedelbart att skickas på tryck. Målsättningen från vårt och tryckeriets håll är att det ska vara i händerna på alla backers senast någon månad efter att spelet är finansierat.

Kickstarterkampanjen beräknas starta senare i vår eller under sommaren.

Hur många yrken man en spelare välja mellan då denne skapar sin karaktär?

Det finns i dagsläget drygt 25st yrken att välja mellan då man skapar sin karaktär, men så länge reglerna följs är spelarna också fria att hitta på egna yrken utifrån en mall som finns i regelboken.

Sedan är allt i slutändan också upp till vad spelledaren godkänner och inte. Så länge det fungerar i världen är allt tillåtet!

Vilka egenskaper har en spelarkaraktär?

Varje karaktär skapas med 20st egenskaper i tre kategorier:

Kropp och fysik

 • Hälsa
 • Försvar
 • Fysik
 • Rörelse
 • Transport
 • Perception
 • Intelligens
 • Styrka
 • Immunitet
 • Ordsmed

Sinne (intellekt och vetande)

 • Kunskap (allmän)
 • Kunskap (natur)
 • Kunskap (sjö)
 • Vädertålig
 • Skörda
 • Respekt
 • Diskret

Hantverk

 • Smed
 • Finsmed
 • Sömnad
 • Alkemi

Utöver dessa finns många egenskaper som skapas genom att kombinera de befintliga, såsom: låsdyrkning, ficktjuveri, tämja vilda djur, spåra med mera.

(Observera! Namn och beskrivning av egenskaper, samt deras ordning, kan komma att förändras innan första utgåvan!)

Hur lång tid tar det för en erfaren grupp rollspelare att ta sig igenom första äventyret?

Utöver alla små äventyr som finns i grundpaketet och drygt tio mellanstora diton, finns tre STÖRRE äventyr att sätta tänderna i. Utifrån de speltester vi har genomfört med erfarna spelare beräknas det huvudsakliga äventyret ta cirka 6-9 timmar att spela igenom. De två största därefter ungefär 2-3 timmar styck.

De kortaste äventyren i första utgåvan tar mellan 30 mintuer och 1 timme att spela igenom – förutsatt att ingenting annat i staden pockar på uppmärksamhet däremellan.

Via digitala nedladdningar på hemsidan (som är och förblir gratis för alla spelägare!) finns redan nu äventyr för ungefär ytterligare 5-10 timmar och många fler är på väg!

Vi finner det dock osannolikt att en grupp skulle power-spela igenom endast huvuduppdraget och vara nöjda så. Många av spelarna har i speltest spenderat mycket tid med att utforska staden, arbeta med ett hederligt vanligt jobb, smugglat mellan tavernorna eller bara gå och utforska bergens gruvor.

…eller bara skaffat en gård och börjat odla vindruvor i åtta timmar i streck.

Det är helt upp till gruppen.

Hur många spelare bör, och kan, man vara?

Det är teoretiskt möjligt att spela Jotunheim på två personer (spelledare + spelare), men rekommenderat minimum är spelledare + 2 spelare.

I speltest med 4 spelare (+ spelledare, så klart) respektive 5 så märkte vi av en drastisk förändring i gruppdynamik och svårighet. Vissa uppdrag blev enklare medan andra blev svårare. Men spelarna hade lika roligt.

Spelet är väldigt adaptivt och spelledaren kan utan problem se till att spelargruppen möter situationer som är anpassade för just den konstellation spelare som spelar just då.

Vi kan däremot hinta om att interaktionen med folket i Hafnajör blir roligare om spelargruppen inte är homogen, rasmässigt.

Hur många olika raser kan spelarna att spela som?

Jotunheim innehåller i första utgåvan 3 spelarraser:

 • Människa
 • Llygod
 • Golem

Dessa kombineras med en uppsjö av olika yrken, och ett ursprung, som direkt påverkar karaktären och dess plats i världen.