Jotunheim Kickstarterkampanj

Först och främst vill vi helhjärtat tacka för det stöd och tilltro till Jotunheim som vi har fått, och den kampanj vi publicerade på Kickstarter. Vi har under de veckor som kampanjen varit live mottagit många uppmuntrande kommentarer, positiv feedback och konstruktiv kritik. Majoriteten av den feedback vi har fått kan sammanfattas enkelt; Vi har erbjudit en produkt där grundpremissen fångat intresse och nyfikenhet, men där prisbilden varit allt för hög för en produkt som mer eller mindre varit exklusiv för spelledare i rollspelsgrupper. Jotunheim är en värld som redan existerar och vi måste få ut den även till spelarna, inte bara till spelledarna.

Vi har därför valt att avbryta kampanjen redan nu och kommer att omarbeta vårt paket.

Vi kommer att föra nya samtal med tryckeri och produktion för att ta fram ett paket som fungerar lika bra för såväl spelledare som spelare och som har en attraktivare prisbild. Detta kan betyda att en del av det material som vi ursprungligen planerade att erbjuda fysiskt i grundpaketet istället flyttas till hemsidan där det (kostnadsfritt) kan laddas ner för alla ägare av spelet. Samtliga backer-nivåer kommer att sjunka i pris inför nylanseringen av kampanjen och vi hoppas att Jotunheim fortfarande har ditt intresse när detta sker. Vi kommer självklart att publicera här på Discord under tiden, framgent och framöver och även meddela raskt och högljutt när nya kampanjen går live.

Jotunheim är inte dött! Men i omarbetar den fysiska produkten som vi söker finansiering till. Speltester och marknadsföring fortsätter under tiden. Tack för din hjälp och stöttning hittills och framöver 🙂

Mvh
Conny Gyll och Pontus Perstrand
Jotunheim