Hamn och sjöfolk

Inspirationskänsla – båtar, fiskefolk, hamnarbetare och dylikt i Hafnajör.

Small Viking boat-based sail and oar craft, inspired by the ...
St. Petersburg, Russia - May 27, 2017: Moored Small Viking Ship ...