Om jag backar den framtida Kickstartern, när får jag spelet?

Om Kickstarterkampanjen lyckas kommer spelet omedelbart att skickas på tryck. Målsättningen från vårt och tryckeriets håll är att det ska vara i händerna på alla backers senast någon månad efter att spelet är finansierat.

Kickstarterkampanjen beräknas starta senare i vår eller under sommaren.