Hafnajör är isolerad från omvärlden? Är storyn inspirerad av Covid-19?

Nej.

Hafnajörs isolering från omvärlden var ett centralt story-element som tillkom under 2018-2019. Att staden är isolerad från omvärlden har stark anknytning till hur folket i Jötunheimur hanterar livet, varandra och omvärlden.

Folk från andra delar av världen har fastnat i staden då den isolerades men det handlar med om en påtvingad smältdegel snarare än en karantän. Detta tillåter oss att presentera ett slags mikrokosmos av kulturer, religioner, folkslag, länder, nationaliteter, intressen och raser.