Innehåller regelboken i grundpaketet ett grundligt bestarium?

Ja, och nej.

Regelboken i grundpaketet innehåller tydliga beskrivningar och statistik för alla varelser, fi, fae och väsen som spelarna och spelledaren kan komma att möta. Via hemsidan kommer spelägarna sedan åt än mer detaljerade beskrivningar med äventyrstips, berättelser och bilder.

Om Kampanjen för Jotunheim lyckas så kommer vi däremot att arbeta fram en separat bok med utförlig och uttömmande information om alla varelser, väsen och karaktärer som kan tänkas, och som vi kommer att lansera därefter.